">In english

Vi söker visualiserare till vårt kontor i Stockholm

 

Nyréns Arkitektkontor söker en erfaren och kreativ 3D-visualiserare med placering på vårt kontor i Stockholm.
Vi arbetar med allt ifrån omfattande tävlingsförslag, animeringar och fotorealistiska renderingar till snabba skisser, fotomatchningar och retuschering. Utmaningen är att fånga och förmedla en vision, en känsla och arkitekturens karaktär, samt att göra bilder som är både ärliga, vackra och förklarar ett sammanhang. Utifrån en analys av tid, ekonomi, media och kund väljer vi tillsammans med arkitekten ett manér som tar hänsyn till alla faktorer. I vissa uppdrag är enkla volymer och lösningar lämpliga, medan vissa projekt kräver tekniskt komplicerade metoder och realistiska manér. Vi förhåller oss till bilder från en estetisk och konstnärlig utgångspunkt och fokuserar på ett kvalitativt resultat och nöjda kunder.
 

Vi tror att du

  • är en arkitekt med ett starkt intresse för visualisering eller en 3D-konstnär med starkt intresse för arkitektur.
  • har flera års erfarenhet av visualisering och expertkunskap i 3d Max, Vray och Forest Pack och Photoshop
  • har goda kunskaper i bildkomposition, material, ljussättning och fotografi.
  • har erfarenhet av att jobba både i projektgrupper och självständigt samt av direkta kundrelationer

Om oss

Nyréns är idag ett av de ledande arkitektkontoren i Sverige med över hundra medarbetare. Vi är stolta över att vara ett medarbetarägt arkitektkontor med kontor i Stockholm och Malmö. Vi sitter i rymliga, ljusa lokaler med kompetenta medarbetare som arbetar i prestigefulla projekt. Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor med friskvårdsbidrag och rikskort, trygghet genom kollektivavtal och individuell kompetensutveckling.

Ansökan

Skicka din ansökan tillsammans med aktuellt CV samt pdf-portfolio med exempel på tidigare arbeten till jobba@nyrens.se senast 2017-08-06.

 

Nyréns Arkitektkontor is looking for a senior 3D artist to join our office in Stockholm, Sweden.
We work with everything from comprehensive contest proposals, animations and photo-realistic renderings to quick sketches, photo editing and retouching. The challenge is to capture and convey the vision, the sense and the nature of the architecture, as well as making pictures that are both honest, beautiful and explain a context. Based on an analysis of time, economy, media and client, we choose, together with the architect, a mannerism that takes into account all factors. In some assignments, simple volumes and solutions are appropriate, while some projects require technically complex and realistic visualization methods. We connect to images from an aesthetic and artistic point of view, focusing on qualitative results and satisfied clients.

We think that you:

  • are an architect with a strong interest in architecture visualization or a 3D artist with a strong interest in architecture.
  • have several years of experience in architecture visualization and expert knowledge of 3d Max, Vray, and Forest Pack.
  • also have great skills in post production and photoshop and good knowledge in image composition, materials, lighting, and photography.
  • have experience managing client relationships and project teams

About us

Today Nyréns is one of the leading architectural offices in Sweden with over 120 employees. We are proud to be an employee-owned company with headquarters in Stockholm and a local office in Malmö. We work in spacious, bright premises with competent coworkers working on prestigious projects. We offer competitive and attractive employment terms with wellness benefits, lunch stipends and individual competence development.


Application

To apply for this position, please send your PDF portfolio, with your best examples of work,  both professional and personal projects, together with CV to jobba@nyrens.se no later than 2017-08-06