">In english

Från Carl Nyrén till Nyréns

 

Kontoret grundades 1948 av Carl Nyrén. Det ursprungliga kontoret hade både arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer anställda och arbetade främst med byggnader för såväl privat som offentlig sektor. Sedan 1983 är Nyréns personalägt och har utvecklats från ett 20-tal medarbetare till över 100. Verksamheten har under de senaste årtiondena utökats med landskapsarkitekter, byggnadsantikvarier och planarkitekter. Idag arbetar Nyréns med såväl bostadsplanering som stads- och översiktsplanering och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.